Помощь храму

Jūrmalas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgo draudze

Reģ. Nr. 90000774560

Katedrāles laukums 1, Jūrmala, LV-2012

Tel.: +371-67765417

SEB banka

LV70UNLA0050017490049 EUR